Šibenik je grad bez ijedne uređene lučice za privez domaćih brodica


Šibenik je grad bez  ijedne ureÄ‘ene lučice za privez domaćih brodica. Tu je činjenicu akceptirala još prošla gradska vlast koja je donijela Detaljni plan ureÄ‘enja po kojem je u Vrnaži trebala biti ureÄ‘ena dijelom sportska, a dijelom komercijalna lučica, ukupno oko 400 vezova, što predviÄ‘a i GUP Šibenika koji samo što nije donesen.

U međuvremenu se pojavio idejni projekt po kojem bi cijela Vrnaža bila sportska lučica za potrebe građana, no na koncu, s posljednje sjednice Gradskog vijeća odaslan je jasan zahtjev da se luka Vrnaža ponovno planira kao luka nautičkog turizma i sportska luka, prema DPU i GUP-u grada.

No to je uzbunilo duhove u Sportskom društvu Vrnaža s oko 300 članova, oni zahtijevaju da se tamo urede vezovi za brodove graÄ‘ana Šibenika.

- Plan da se Vrnaža dijelom komercijalizira nejasan nam je kad znamo da je prije godinu i pol dana gradska vlast dala izraditi tehničku dokumentaciju po kojoj je Vrnaža trebala biti luka za smještaj 533 broda u vlasništvu graÄ‘ana. Pitamo se zašto se plaćeni projekt baca, Vrnaža komercijalizira, a time onemogućava privez brodica u vlasništvu graÄ‘ana?

Podržavamo Prijedlog izmjena i dopuna prema kojima se Vrnaža planira kao sportska luka inače ćemo pravo na privez brodova ostvariti koristeći se svim legalnim sredstvima pa i prosvjedima - govore Goran Baranović, predsjednik SD “Vrnaža” i Milivoj Paić, član Izvršnog odbora.

MeÄ‘utim, po onome što smo čuli od dogradonačelnika Petra Baranovića, nema bojazni da bi graÄ‘ani, odnosno članovi SD “Vrnaža” mogli ostati bez priveza za svoje brodice. Jedina “opasnost” koja postoji jest ta da Vrnaža doÄ‘e pod upravljanje Županijske lučke uprave koja u Upravnom vijeću nema niti jednog predstavnika Grada Šibenika!!!

To, jasno je, znači da Grad nema, odnosno gubi, ikakvu mogućnost upravljanja metrima obale na kojoj leži - a to je sad već “vjekovna borba” (pa i nepravda!) izmeÄ‘u Grada i Županije - i ne samo u šibenskonm primjeru.
U tom slučaju o namjeni, raspodjeli, cijeni, o svemu - odlučuje Lučka uprava, a ne Grad.

Dogradonačelnik Baranović kaže:

- Točno je da je u jednom trenutku nastala idejna skica Vrnaže kao luke otvorene za javni promet, sportske luke, odnosno luke za posebne namjene. No to je bilo suprotno s još uvijek važećem DPU-om, i skorim GUP-om grada. Želimo u Vrnaži imati 400 vezova za graÄ‘ane, ali i lučicu otvorenog tipa do 190 vezova. Kako?

Pa tako što bi prema DPU-u bilo 200 vezova za graÄ‘ane i 190 za komercijalne svrhe, a u preostalom dijelu prostora i izvan obuhvata DPU-a tvrdimo da ima mjesta za još najmanje 150 brodova za graÄ‘ane, time bi upravljala Lučka uprava. Napominjem da koncesije ionako ne raspisuje Grad nego županija i država, interes Grada su prihodi u visini od 33 posto od koncesije i radna mjesta. To je cijeli naš interes.

ÄŒlanovima SD “Vrnaža”, pak, jedini interes su vezovi u Vrnaži. Sve ostalo su kako rekosmo igre s prilično apsurdnom situacijom u kojoj grad ne upravlja svojom obalom - osim ono “mrvu” u Pekovcu.


Recent Nautical News Entries

Pristajanje bez muke i stresa uz pomoć virtualnog odbojnika

Pristajanje u marinama gdje mjesta ima malo, a plovila puno, nije baš lagan zadatak čak i za iskusne nautičare u nekim situacijama

February.10.2020

29. zagrebački sajam nautike

Interes za izlaganje raste iz godine u godinu, a na sajmu će se predstaviti gotovo svi važniji domaći brodograditelji: Pičuljan, Grginić jahte

January.21.2020

Taiga na struju juri čak 104 km/h

Taiga na struju juri čak 104km/h.

December.16.2019

S Otvorenim morem besplatno na nautički sajam

Najveći nautički sajam u ovom dijelu Europe - Biograd Boat Show - i ove godine obara rekorde. Organizatori iz tvrtke Ilirija najavljuju 400 izlagač

October.18.2019