10. Sjednica Izvršnog odbora HJS


Deseta  sjednica Izvršnog odbora HJS-a održana je 23.5.2012. u Zagrebu. Sjednici su prisustvovali Marijan Hanžeković predsjednik, Gojko Berlengi, Heri Bezić, Stijepo Butijer, Dean Pavlak dopredsjednik, Ivo Jaić tajnik, Marko Mišura sportski direktor i Tomislav Bašić predsjednik VZN-a. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Marijan Hanžeković. 

Obavještava se članstvo o radu i odlukama Izvršnog odbora, prije potvrde zapisnika koji redovno objavljujemo u rubrici samo za članstvo portala HJS-a. 

Izvršni odbor potvrdio je odluke sa prethodne 7. sjednice, te 8. i 9. telefonske sjednice.
 
MeÄ‘unarodne aktivnosti: EUROSAF Skupština i ISAF-Mid Year Meeting – najvažnije informacije za HJS
- Hrvatski jedriličarski savez istakao kandidaturu za organizaciju EUROSAF YOUTH 2015.
- Eurosaf priprema Europski jedriličarski kup sa pet regata. U najužem izboru su: Garda, Medemblik, Weymouth, Kiel, La Rochelle, dok su u tzv. ”EUROSAF Challenger Circuit” za južnu Europu Palamos, Split i Atena i sjevernu Europu Aarhus, Gdynia i Kiel Goldener (II).
- U ISAF Councilu mjesto za Hrvatsku od predstojeće Izborne Skupštine u studenom 2012. U grupi B - Centralna Europa - su Hrvatska, Njemačka, Austrija, Švicarska, ÄŒeška, Slovačka, Slovenija, MaÄ‘arska i Liechenstain. Na sastanku grupe B dogovoreno da Hrvatska preuzme mjesto u Councilu pored Njemačke i zatražiti od ISAF-a da grupa B dobije i treće mjesto u Councilu umjesto dosadašnja 2 mjesta.

Nova olimpijska klasa – Ženski skif / 49erFX – prijedlog uvrštenja u program HJS-a
Provesti će se anketa u HJS-u i ocijeniti zainteresiranost klubova i ženskih posada za ovaj projekt. Pod pretpostavkom pozitivnog odaziva pristupilo bi se izradi operativnog plana.

Organizacija IOM EP u Hrvatskoj
Nakon odustajanja Španjolske u organizaciji IOM Europskog prvenstva u studenom 2012., RJK Jedro istakao kandidaturu i obavijestio HJS o navedenom, te traži od Izvršnog odbora oslobaÄ‘anje od plaćanja naknade za naknadno uvrštenje regate i naknade iz startnina.
Izvršni odbor upućuje RJK Jedro na uobičajenu proceduru prijave organizacije regate u Kalendar HJS-a i ne odobrava oslobaÄ‘anje organizatora od propisanih pristojbi HJS-a.

Organizacije treninga i priprema kroz kampove HJS-a - Izvršni odbor podržava VZN u planiranom usavršavanju jedriličara kroz jedriličarske kampove koji bi se organizirali za sve uzraste. Jedriličarski kampovi organizirani od strane stručnih tijela HJS-a financirali bi se iz programa HJS-a. Sa kampovima bi trebalo započeti u 2013. godini. 
U svrhu racionaliziranja troškova po ovom pitanju ide se na reaktiviranje suradnje MORH-HOO-HJS, te će predsjednik Marijan Hanžeković poslati dopis predsjedniku RH Ivi Josipoviću. Naime iz uglavnom poznatih razloga suradnja na relaciji MORH-HOO i dalje prema savezima, ne ide prema planiranom odnosno potpisanom sporazumu o korištenju vojnih resursa za potrebe sporta iz 2010. godine.

Sustav natjecanja klase Optimist – Vijeće za natjecanje razradilo je prihvaćeni sustav natjecanja klase Optimist, izmeÄ‘u ostalog sa protokolom i uvjetima za organizatore natjecanja sa transparentnim kriterijem, temeljem kojih će se odlučivati o odabiru organizatora. Zadužuje se Tomislav Bašić da temeljem rasprave na sjednici i iznesenih primjedbi iznese pročišÄ‡eni tekst na usvajanje Izvršnom odboru u roku 10 dana.

Vijeće zbora sudaca - Refko Ganić imenuje se za člana Vijeća zbora sudaca HJS-a. Zapisnici sa sastanaka zbora sudaca sa odnosnim mišljenjima nisu zaprimljeni, kao ni najavljeni prijedlozi izmjene Pravilnika VZS-a.

Financijski plan HJS-a (pregled na dan 17.05.)
Tajnik je predočio Realizaciju plana HJS-a. Ukupna realizacija odvija se u planiranim okvirima sa realizacijom prihoda od 37% i izdataka od 36%. Nešto manja realizacija po naplati pristojbi i članarina uzrokovana je zbog relativno kasne dostave rješenja porezne uprave o načinu oporezivanja prihoda HJS-a po kojoj se postupa od ožujka 2012. HJS je financijski stabilan i očekuje se redovna realizacija plana za 2012. godinu. Potpisan je sponzorski ugovor sa Adris grupom. Trošak organizacije Adris RC44 WC planiran je u okvirima prošlogodišnjih, ali se očekuje smanjenje organizacijskih troškova u djelu troškova vanjskih suradnika i najma brodica podrške za regatu. 

Redovni program – realizacija i projekcija do kraja 2012.
Realizacija sredstava za troškove natjecanja realizira se na vrijeme i u okvirima planiranih troškova. Nakon završetka kvalifikacijskog ciklusa za OI i ostvarenja normi u još dvije klase, potvrÄ‘eni su planirani troškovi programa posada STAR i 470W u okvirima kojih će se refundirati troškovi natjecanja SP Star radi osvajanja norme. Planovi ovih dviju klasa usvajaju se sukladno usvojenim troškovnicima u 2012. godini za posade koji su ranije stekli status olimpijskih kandidata.

Natjecanja juniora u redovnom programu  – ISAF i EUROSAF YOUTH
Za dvoje (1m samac+1ž samac) jedriličara i jednu prateću osobu HJS će izdvojiti sredstva za odlazak na službena juniorska natjecanja krovnih jedriličarskih udruženja. Plan je u budućnosti podići interes kod članova HJS-a i za ostale ISAF-a i EUROSAF-a klase u juniorskom programu natjecanja, odnosno da se navedena dva najvažnija jedriličarska juniorska natjecanja stalno uvrste u program HJS-a.

Program kadeta u redovnom programu
2012. godina je prijelazni period u načinu i sustavu financiranja troškova za osposobljavanje i usavršavanje najmlaÄ‘ih jedriličara. 2013. godine planira se izdvajati veći iznos sredstava, ali uz punu kontrolu stručnih tijela HJS-a kod načina rada, izvedbe, provedbe plana i utroškom sredstava.
Za 2012. godinu pored uplaćene pune kotizacije za SP i EP koja uključuje smještaj i prehranu. a kod SP i najam brodova, HJS će pokriti troškove zrakoplovnih karata (rezervacija preko ureda HJS-a i agencije HOO) za SP i nabavu uobičajene odjeće za slobodno vrijeme za sve članove kadetskog tima 2012. godine.

SP Laser 4.7 – Anja Hamerlitz – brončana medalja
Refundirati će se troškovi navedenog natjecanja, temeljem ranijih odluka HJS-a o refundaciji troškova natjecanja kada je osvojena medalja na SP ili EP u klasi koja nije u financijskom programu, ali je medalja osvojena u klasi koja je u programu rada HJS-a.

HJS će ubuduće troškove zrakoplovnih karata refundirati isključivo za karte izdane od ovlaštene putničke agencije HOO-a. Prije rezervacije potrebno je obavijestiti ured HJS-a o namjeri sudjelovanja na natjecanju i nakon toga izvršiti rezervaciju u ovlaštenoj agenciji HOO-a.

Olimpijski program
PredviÄ‘ena sredstva HOO-a po ovom programu realiziraju se prema planu, ali su nedostatna za kvalitetno praćenje vrhunskih jedriličara u završnoj godini olimpijskog ciklusa. HJS je po ovom programu osigurao dodatna sredstva u funkciji kvalitetnih priprema, maksimalne logističke podrške i medijskog praćenja aktivnosti jedriličara, kao i nabave specifične odjeće za nastup jedriličara i pratećih osoba, jedrilica i opreme.
Nabava opreme za OI. Odluka HOO o financiranju opreme i obveze HJS-a prema Zakonu o javnoj nabavi. HOO je svojom odlukom o financiranju nabave brodova (jedrenje, veslanje, kajak, kanu), donesenoj nakon osvajanja jedriličarskih normi ograničio nabavu za posade od kojih se ne očekuje osvajanje medalje na OI. Dio nabave opreme podložan je Zakonu o javnoj nabavi, te se nabava vrši u skladu s time i dogovoru sa revizijom HOO-a i osobom zaduženom za javnu nabavu HOO-a koja je pored zaposlenika HJS-a u komisiji za nabavu. Nabava jedrilica prioritetno se odvija  u skladu sa odlukama HOO i aktualnom statusu klasa kod ISAF-a. (RS:X i Star nisu više olimp. klase nakon Londona).

Ugovor sa organizatorom PH Optimist - temeljem provedenog natječaja i pokrićem troška natjecanja u visini do 20.000 kn potpisati će se ugovor sa JD Val Crikvenica o namjenskom utrošku sredstava za što kvalitetniju organizaciju PH klase Optimist 2012. godine.

Kiteboarding udruga Adrenalin, Zadar - Predsjednik Damir Veledar, tajnik Marija Veledar. Predloženi klub priložio je propisanu dokumentaciju HJS-a za primanje u članstvo, te se temeljem ÄŒlanka 6. Statuta HJS-a prima u članstvo. 

Organizacija natjecanja iz Kalendara HJS-a
Obveza svakog kluba nakon organizirane regate je slanje obrasca Izvještaja organizacijskog odbora nakon regate u ured, odnosno svaki dokument potreban za utvrÄ‘ivanje činjeničnog stanja na regati po upitu ureda. Izvršni odbor smatra da je slanje ovog izvještaja minimalno što se traži od organizacijskih odbora klubova. 

Organizacija regate člana HJS-a bez dozvole HJS-a – YC Kornati - Kornati Kup
UtvrÄ‘uje se da je YC Kornati – Murter organizirao regatu pod nazivom Kornati Kup 2012, u terminu 28.04.-02.05.2012., bez odobrenja HJS-a. HJS nije odobrio održavanje regate jer se klub ne pridržava pravila HJS-a o plaćanju propisanih pristojba i naknada. Podnijet će se Stegovna prijava po članku 11. Stegovnog pravilnika.

Zadužuje se ured saveza, da u slučaju ne odobrenja regate iz Kalendara HJS-a, obavijesti suce članove VZS-a sa popisa obrasca Prijave regate o ne odobravanju regate putem elektroničke pošte, odnosno da isto objavi na portalu HJS-a u rubrici službenih informacija. O istom izvijestiti i nadležnu Lučku kapetaniju.

Očekuje se terenski angažman Dražena Zdelareca u sklopu svojih zaduženja kontrole oglasa, prijava regata i primjene pravilnika HJS-a na natjecanjima te podnošenje izvještaja.

Recent Nautical News Entries

29. zagrebački sajam nautike

Interes za izlaganje raste iz godine u godinu, a na sajmu će se predstaviti gotovo svi važniji domaći brodograditelji: Pičuljan, Grginić jahte

January.21.2020

Taiga na struju juri čak 104 km/h

Taiga na struju juri čak 104km/h.

December.16.2019

S Otvorenim morem besplatno na nautički sajam

Najveći nautički sajam u ovom dijelu Europe - Biograd Boat Show - i ove godine obara rekorde. Organizatori iz tvrtke Ilirija najavljuju 400 izlagač

October.18.2019

Plutajuća praonica za trup bez algi i školjaka

Nakupljanje algi i školjaka na trupu prirodna je nepogoda protiv koje se najveći broj brodovlasnika bori specijalnim bojama, a protekl

October.15.2019