Vlada prihvatila ponudu D. Končara za otok Sveta Katarina - Monumenti


Vlada je na današnjoj sjednici tvrtki Kermas Vod ÄŒetiri, tvrtki poduzetnika Danka Končara, dala koncesiju na pomorsko dobro na lokaciji otok Sveta Katarina - Monumenti u Puli, u sklopu projekta Brijuni Rivijera.

Koncesija je dana u svrhu izgradnje i korištenja luka posebne namjene - Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina na dijelu k.o. Pula i k.o. Štinjan, te Luka 2 na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - otok Sveta Katarina - Monumenti.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju je oko 344.000 četvornih metara.

Koncesija se daje na rok od 50 godina (od sklapanja ugovora o koncesiji), a tvrtka Kremas Vod ÄŒetiri plaćala bi godišnju koncesijsku naknadu od 2,20 kuna po metru kvadratnom te promjenjivi dio u iznosu od 2,10 posto od ukupnog godišnjeg prihoda.

Prema odluci, ovlaštenik koncesije dužan je u roku pet godina dovršiti izgradnju i predati davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Končar je takoÄ‘er dužan u roku tri godine dostaviti garanciju banke na iznos od 15,8 milijuna kuna, što je sedam posto od ukupne vrijednosti investicije koja iznosi 226 milijuna kuna.

Također u roku tri godine mora dostaviti lokacijsku dozvolu.

Javni poziv za davanje koncesije bio je objavljen u rujnu prošle godine, a 16. siječnja ove godine javno su otvorene ponude za lokaciju Sveta Katarina - Monumenti. Pristigle su dvije punude, ali je samo ponuda Končareve tvrtke Kermas Vod ÄŒetiri iz Vodnjana bila potpuna.

Prema natječaju, na lokaciji Otok Sv. Katarina - Monumenti predviÄ‘ene su dvije luke nautičkog turizma, ukupnih kapaciteta 550 vezova u moru i 1.200 suhih vezova, s pripadajućim sadržajima, hotel s 4 do 5 zvjezdica, kapaciteta 200 kreveta i kompleks mješovite namjene javnih sadržaja s gastronomskim centrom.

Tvrtka Kermas Vod ÄŒetiri u svojoj je ponudi navela da u dvije marine namjerava uložiti 29,97 milijuna eura te još 16 milijuna eura u hotel i druge ugostiteljsko-turističke sadržaje, a predvidjela je zapošljavanje 160 radnika.


Recent Nautical News Entries

Uskoro počinje 22. Croatia Boat Show

Grad Split će od 22. do 26. travnja 2020. biti domaćin sajma koji okuplja najznačajnija imena hrvatske i svjetske nautičke elite.

February.24.2020

Pristajanje bez muke i stresa uz pomoć virtualnog odbojnika

Pristajanje u marinama gdje mjesta ima malo, a plovila puno, nije baš lagan zadatak čak i za iskusne nautičare u nekim situacijama

February.10.2020

29. zagrebački sajam nautike

Interes za izlaganje raste iz godine u godinu, a na sajmu će se predstaviti gotovo svi važniji domaći brodograditelji: Pičuljan, Grginić jahte

January.21.2020

Taiga na struju juri čak 104 km/h

Taiga na struju juri čak 104km/h.

December.16.2019