Splitski Å¡kver dobija novi Nadzorni odbor


Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom je dijelu današnje sjednice dala odgovor Upravnom sudu u Splitu na tužbu tužitelja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina Rajka Žulja, protiv Rješenja tuženika Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, od 2. veljače 2012., ističući da je tužba neosnovana. Sudu je predloženo da odbije tužbu kao neosnovanu budući da pobijanim Rješenjem nije povrijeÄ‘en zakon s obzirom na to da je pravilno utvrÄ‘eno činjenično stanje u postupku nadzora koji je prethodio donošenju Rješenja te je izveden pravilan zaključak o činjeničnom stanju. Dana je ovlast Katarini Serdar, načelnici Odjela za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave, za zastupanje u navedenom upravnom sporu pred Upravnim sudom u Splitu, izvijestio je vladin Ured za odnose s javnošÄ‡u.

Osim toga, na zatvorenom dijelu sjednice, raspravljalo se o kadrovskim pitanjima. Razriješen je dosadašnji glavni inspektor obrane general pukovnik Marijan Mareković.

U Ministarstvu kulture razriješeni su ravnatelji Uprava: Blanda Matica, Jasminka Lokas Strpić, Ante Mandarić, ÄŒedomir Višnjić, Blaž Žilić i Srećko Šestan.

Vlada je dala ovlast Darku Josipoviću za obavljanje poslova glavnog tajnika Državnog ureda za trgovinsku politiku, iz reda rukovodećih službenika zatečenih u državnoj službi, do imenovanja glavnog tajnika temeljem javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci.

Razriješen je Dario Culi, vršitelj dužnosti ravnatelja Središnjeg registra osiguranika te je, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, Nada Merkaš imenovana ravnateljicom spomenute ustanove.

Temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, dosadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Siniša Varga imenovan je ravnateljem Zavoda.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješeni su dosadašnji predsjednik Upravnog odbora Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Tomislav Ivić te članovi spomenutog Upravnog odbora: Anica Hunjet, Petar Mlinarić, Ivan Posilović, Zdravko Lončar, Ivan Krupec i Petar Banić. Predsjednikom Upravnog odbora spomenutog Fonda po položaju je imenovan Predrag Matić, ministar nadležan za branitelje. Željko Jovanović imenovan je članom kao predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Boris Blažeković član je na prijedlog nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, a Ivan Posilović, Zdravko Lončar, Ivan Krupec i Petar Banić na prijedlog Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Skupštini Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora (NO) kao predstavnika Vlade RH: Petra Miladina, Danka Špoljarića, Mate Regvara i Darije Radovanić. Za nove članove NO spomenutoj Skupštini predlažu se Tanjica Liktar, Saša Drezgić, AnÄ‘elka Buneta i Zrinka Vrhovski. Nadzornom odboru spomenutog Društva, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se razrješenje dosadašnjeg predsjednika i člana Uprave Stjepka ÄŒička i Davora Bajuka te imenovanje nove predsjednice Uprave Vesne Živković.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog zavoda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se Skupštini društva Croatia banka d.d. razrješenje dosadašnjih članova NO Maje Barberić, Mate Karačića, Ivana Pažina i Branke Grabovac te imenovanje novih članova Marije Hrebac, Stanka Kršlovića, Alena Kišića te ponovno Branke Grabovac.

Državni zavod za upravljanje državnom imovinom dao je i pozitivno mišljenje za opoziv Vesne Kadić Komadine, dosadašnje članice Skupštine Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT d.o.o., kao člana koji predstavlja Republiku Hrvatsku. Na njeno mjesto imenovan je Darko Parić, a takoÄ‘er se predlaže Skupštini navedene agencije opoziv dosadašnjih članova NO Marijane Vuraić Kudeljan i Vlaste Špoljarić te imenovanje Slavice Pezer Blečić i Ivana Rašete novim članovima.

U društvu Croatia osiguranje d.d., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini se predlaže opoziv dosadašnjih članova NO Gzima Redžepija, Nikole Mijatovića, Nataše Duspara, Josipa Zahera i Ante Obuljena. Isto tako, predlaže se imenovanje Mladena Blaževića, Vesne Trnokop Tante, Krešimira Škarice, Josipa Tice i Petra Miladina novim članovima.

Na prijedlog prvog potpredsjednika i ministra gospodarstva, a uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, donesen je zaključak kojim se Mladen Pejnović odreÄ‘uje novim članom Skupštine društva INA-Industrija nafte d.d. koji predstavlja Vladu RH. Istodobno se izvan snage stavlja dosadašnji Zaključak Vlade.

TakoÄ‘er, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se Skupštini društva Koksar d.o.o. razrješenje članova NO Senije Kučan, Irene Đokić, Zorka Badanjaka, Snježane Ivančić i Ive Zrilića, izbor Davora Skočilića, Zorana Aralice i Ive Radkovića novim članovima te ponovni izbor Senije Kučan i Irene Đokić.

Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv Marijana Škvarića, dosadašnjeg člana NO društva, na osobni zahtjev, te izbor Dalibora Georgievskog novim članom.

Tomislav Boban, ravnatelj Agencije za upravljanje državnom imovinom, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješen je dužnosti s danom 11. travnja 2012. te je istim danom imenovan Erik Mohorović novim ravnateljem.

Isto tako, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini društva Brodosplit Brodogradilište d.o.o. Split predlaže se razrješenje dosadašnjih članova NO Vedrana Duvnjaka, Ivice Veže, Ranka Vujčića i Ive Vučića, radi isteka mandata, te izbor Antuna ÄŒagalja, Joška Franića, Nediljka Ivančevića, Vladimira Kesslera, Zlatka Schmidta i Igora Mladinića novim članovima NO.

Skupštini Hrvatske kontrole zračne plovidbe, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv Ante ÄŒajića, Jure Šarića, Petra Barača i ĐurÄ‘e Hunjet, dosadašnjih članova NO te izbor novih – Branke Vine, Sanje Steiner, Damira Šprema i Hrvoja Filipovića.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini Croatia Airlines d.d., predlaže se opoziv dosadašnjih članova NO: Zorana Šanguta, Krste ÄŒvelje, Ivice Poljička, Nike Raiča, Mislava Grgića, Željana Simeonova i Gordane Tomičić. Za nove članove spomenutog NO skupštini se predlažu: Darko Prebežac, Stanislav Pavlin, Tihomir Domazet, Siniša Petrović, Izidor Alfirević, Goran Becker i Berislav Matijević. NO Croatia Airlines d.d., za predsjednika se predlaže Siniša Petrović, a za zamjenika predsjednika Darko Prebežac. Istom NO predlaže se opoziv glavnog direktora spomenutog Društva Srećka Šimunovića te imenovanja Krešimira Kučka glavnim direktorom.

Petru Uzorincu povlači se ovlast za glavnog tajnika u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, s danom 1. travnja 2012. godine te se ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva, iz reda službenika zatečenih u državnoj službi, od 2. travnja 2012., do imenovanja glavnog tajnika temeljem javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci, daje Vesni Cvjetković, navodi se u priopćenju.


Recent Nautical News Entries

Uskoro počinje 22. Croatia Boat Show

Grad Split će od 22. do 26. travnja 2020. biti domaćin sajma koji okuplja najznačajnija imena hrvatske i svjetske nautičke elite.

February.24.2020

Pristajanje bez muke i stresa uz pomoć virtualnog odbojnika

Pristajanje u marinama gdje mjesta ima malo, a plovila puno, nije baš lagan zadatak čak i za iskusne nautičare u nekim situacijama

February.10.2020

29. zagrebački sajam nautike

Interes za izlaganje raste iz godine u godinu, a na sajmu će se predstaviti gotovo svi važniji domaći brodograditelji: Pičuljan, Grginić jahte

January.21.2020

Taiga na struju juri čak 104 km/h

Taiga na struju juri čak 104km/h.

December.16.2019