YACHT SERVICE

d770528972b97fd9550db5c89267c12a84caa11b

YACHT SERVICE

Vršimo servisne usluge za sve vrste plovila. Ugovorni smo brodopopravljači za renomirana osiguranja te posjedujemo certifikate HRB za obavljanje konstrukcijskih popravaka na plovilima, a ovlašteni smo REX i BOAT CARE partneri kao i nositelji YIC SEA ASSIST-a. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti intervenciju na moru, tegalj, procjenu štete i vrijednosti plovila kao i izvršiti sve popravke na plovilu ( trup, interijer, mehanika, elektrika......) Nudimo mogućnost godišnjeg održavanja i transfera plovila. Obavljamo usluge registracije jahti, pripreme dokumentacije za izvoz i uvoz plovila. Naš stručni tim može u kratkom roku učinkovito i kvalitetno odraditi sve poslove koje su stavljeni pred njih. Molimo da nas kontaktirate radi termina servisa

100 EUR

Company: SOL NAVIS YACHT CENTER

Stanka Vraza 15, 21000 Split, Croatia

+385 (0)21 473 666

info@yachtsincroatia.com

www.yachtsincroatia.com

Send enquiry for this ad